Video Konferans Çözümleri

Video Konferans Çözümleri

Globalleşen dünyada işletmeler, dünya pazarlarındaki dev rakipleri ile rekabet etmek zorundadırlar ve iletişim teknolojileri günümüz işletmelerine büyük rekabet avantajı sağlar.

Video konferans sistemi de bu iletişim teknolojilerinden biri olarak firmaların birbirlerinden uzakta bulunan çalışanlarının yüz yüze iletişim kurabilmelerini, bu sayede önemli iş görüşmeleri için uzun yolculukların getirdiği maliyet, bilgi kaybı ve eksik veri gibi sıkıntıları büyük ölçüde ortadan kaldırmalarını sağlar.

Kullanım Alanları

 • Yönetim Kurulu Toplantıları
 • Takım Toplantıları
 • Ürün Lansmanları
 • Uzaktan Eğitim
 • Ürün Geliştirme
 • Tele Tıp Uygulamaları
 • Müşteri Toplantıları
 • Devlet Toplantıları

Video Konferans Sistemlerinde Görüntü ve Ses Kalitesi

 • IP QoS Ayarları
 • Kullanılan Bant Genişliği
 • Kullanılan Sıkıştırma Algoritması
 • Görüntü Boyutu
 • Saniyedeki Kare Sayısı
 • Echo Cancellation, Mikrofon Kalitesi
 • Ses-Görüntü Senkronizasyonu

Video Konferans Sistemi Avantajları

Zamanın verimli kullanılması, günümüz iş dünyasında artık bir zorunluluktur. Video Konferans sayesinde,

 • Daha kısa zaman diliminde daha çok sayıda toplantı yapılabilir
 • Karar verme süreçleri hızlanır
 • İş seyahatlerinin neden olduğu bedensel yorgunluğu ortadan kaldırdığı için iş verimi artar
 • Kilit pozisyondaki personelin üretkenliği artar
 • Takım çalışması pekişir
 • Toplantıların zaman planına uygun ve daha düzenli yapılması sağlanır